Uvjeti prodaje putem internet trgovine Enozoik.com (Enozoik je zaštićeni znak poduzeća Eno kultura d.o.o.).

Informacije o trgovačkom društvu
Eno kultura d.o.o.
Ulica Ćire Truhelke 21
10.000 Zagreb
email: info@enozoik.com
tel: +385 97 612 7722
IBAN: HR4824020061101083606 (ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.)
SWIFT/BIC: ESBCHR22
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080892447
MB: 4172914
OIB/PDV ID: HR57407254496
Temeljni kapital društva 20.000 kuna, uplaćen u cijelosti.

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima
Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu, od Članka 36. do Članka 55.
1. Prodavatelj – trgovačko društvo Eno kultura d.o.o., Ćire Truhelke 21, 10.000 Zagreb OIB: 57407254496 koji djelatnost prodaje i distribucije vina obavlja pod nazivom «Enozoik».
2. www.enozoik.com – web stranica u vlasništvu Prodavatelja
3. Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka, te naručila proizvod ili uslugu, te je punoljetna. (Zakonom je zabranjena prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina).
4. Korisnik «Enozoik» – svaka osoba koja web stranicu «www.enozoik.com» koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.
5. Korištenje «enozoik.com» – pristup stranici www.enozoik.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovina.
6. Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem «enozoik.com».
7. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na «enozoik.com», a koje je moguće kupiti putem web trgovina.

Opće odredbe uvjeta prodaje
1. Nositelj svih prava na internet stranici www.enozoik.com je trgovačko društvo Eno kultura d.o.o. (u daljnjem tekstu Enozoik). Korištenjem usluge «Enozoik.com» web trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na www.enozoik.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
2. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Enozoik web trgovine, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Enozoik web trgovine, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje «Enozoik.com» i online kupnje.
3. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.
4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.
5. Putem «enozoik.com» moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.
6. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe, mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
7. Korisnici «enozoik.com» dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi «enozoik.com».
8. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj «enozoik.hr» zbog čega su Korisnici «enozoik.hr» dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.enozoik.com internet stranici.
9. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup «enozoik.com» i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja «enozoik.com» ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje «enozoik.com».
10. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na «enozoik.com». Enozoik zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.
11. Enozoik sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Enozoik ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji
1. Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na «enozoik.com». Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu Enozoika za sklapanje Ugovora, te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima, iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Enozoika, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem «enozoik» web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem internet narudžbe-web trgovina.
3. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.
4. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na «enozoik.com», a uz svaki proizvod navedeni su podatci o proizvodu, proizvođaču i cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod «Načini dostave».
5. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u «košaricu» klikom na link «Dodaj u košaricu». Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu prodan, tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste, kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.
6. U «košarici» se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave, te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi završiti sa kupnjom, odabire link «Završi Kupnju», a sustav ga dalje automatski vodi do stranice «Vaša Narudžba» na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave, potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja.
7. Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine i odabirom «Nastavite na PayPal»na stranici «Vaša Narudžba», sustav automatski vodi Kupca na stranicu kartične kuće na kojoj se obavlja plaćanje. Kupac može odabrati da se prijavi na PayPal, ili da bez prijave obavi plaćanje kreditnom karticom.

Cijena
1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj istaknute cijene ažurira na dnevnoj bazi.
2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.
3. Cijena je utvrđena za svaki pojedinačni proizvod. Proces upisivanja cijene na web stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to, postoji mogućnost nastanka greške zbog ljudskog faktora. Takve situacije su izvanredne i za njih se Enozoik unaprijed ispričava svojim kupcima. Enozoik će biti prisiljen obavijestiti kupce o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni i nemogućnosti isporuke za naručeni proizvod s krivom cijenom po konkretnoj narudžbi.

Plaćanje
Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem platnih kartica, virmanskom uplatom i pouzećem.
Kartično plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice.
Virmansko plaćanje se smatra potvrđenim u trenutku primitka uplate na žiro-račun:
HR4824020061101083606 (ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.)
SWIFT/BIC: ESBCHR22

Dostava
1. Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu u roku od jednog do tri radna dana, (osim otoka, ovisi o voznom redu trajekta i Dubrovačke regije), pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. Ukoliko želite dogovoriti odgovarajući termin dostave, molimo Vas da nas obavijestite telefonski ili mailom, kako bi mogli Vašu želju prenijeti dostavnoj službi. Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na mail o statusu njegove pošiljke.
Trošak dostave uključen je za narudžbe vrijednosti iznad 60€ dok za Zagreb trošak dostave za narudžbe ukupne vrijednosti manje od 60€ trošak dostave iznosi 5€, a za ostatak Hrvatske trošak dostave za narudžbe ukupne vrijednosti manje od 60€ trošak dostave iznosi 8€.
2. Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe. Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu.
3. Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu u roku od jednog do tri radna dana, (osim otoka, ovisi o voznom redu trajekta i Dubrovačke regije), pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.
4. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog, te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.
5. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda, te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.
6. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod, račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.
7. Cijene dostave istaknute su na «enozoik.com» i u njima je sadržan pripadajući PDV.
8. Dostava se vrši na području Republike Hrvatske.

Reklamacije
Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr
Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove.
Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske, ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.
Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 43. stavak 2. obavještavamo kupce o odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda prilikom sklapanja ugovora na daljinu (internet kupovina).

Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara
(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
(3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
(4) Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.

Kad postoje materijalni nedostaci
Nedostatak postoji:
1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
6. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara
1. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
2. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci, koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac, mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
3. Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
4. Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat¬ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci
1. Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
2. Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
3. Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
4. Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Skriveni nedostaci
1. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
2. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
3. Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
4. Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

Raskid ugovora i povrat
1. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na link koji se nalazi na dnu svake stanice pod «Opći uvijeti» (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.)
2. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.
3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Enozoik.com o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.
4. Za raskid ugovora dovoljno je poslati email sa brojem računa na: info@enozoik.com
5. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Enozoik zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Enozoik može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
6. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Eno kultura d.o.o., Ćire Truhelke 21, 10000 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Enozoiku uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.
7. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 097 612 7722 ili se javi na info@enozoik.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
8. Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Zaštita osobnih podataka
1. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima, te dostavu promotivnih materijala, unapređenje odnosa sa Kupcima, te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
2. Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
3. Enozoik ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Enozoik za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, koja enkripcijom štiti vaše podatke.
4. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Izjava o kolačićima (Cookie policy)
1. Kako bi stranice enozoik.com ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, enozoik.com prije spremanja Cookiea mora zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice www.enozoik.com internet trgovina korisnik pristaje na upotrebu Cookiea.
2. Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati I konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje Enozoik web trgovina.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Ostale odredbe
1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na «enokultura.com» samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na «enozoik.com» u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja «enozoik.com» na drugim web stranicama je zabranjen.
2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova «enozoik.com» trećoj osobi, samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.
3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.
4. Kada «Enozoik.com» odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
6. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku U slučajevima kada:
a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku,
b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji,
c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.

Kontakti
Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti, Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
Adresu: Enokultura d.o.o., Ćire Truhelke 21, Zagreb
Telefon: +385 97 612 7722
e-mail: info@enozoik.com